V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Bašta v Štiavnických Baniach

Pred obnovou:

Po obnove:

Príbeh

Obec Štiavnické Bane je od roku 1993 spolu s mestom Banská Štiavnica zapísaná na listine svetového dedičstva UNESCO vďaka technickým pamiatkam s vodohospodárskym systémom slúžiacim na banícku činnosť. Bašta bola vybudovaná v rámci protitureckého opevnenia Vindšachty – Štiavnické Bane, chrániaceho miestne bane, v ktorých sa ťažilo zlato a striebro. V roku 2004 bola bašta odpredaná súkromnému investorovi s úmyslom, aby ju opravil. V roku 2007 som ako zastupujúci starosta požiadal občianske združenie, aby sme baštu odkúpili späť, keďže investor na nej nevykonal žiadne práce. V tom čase som mal víziu zachrániť túto národnú kultúrnu pamiatku a jej priestory využiť ako múzeum venované nášmu rodákovi, celosvetovo uznávanému astronómovi Maximiliánovi Hellovi. V roku 2006 som sa spolu s občianskym združením Maximiliána Hella zúčastnil na expedícii „Za polárnym kruhom“, po stopách Maximiliána Hella na nórsky ostrov Vardø, kde sme mu odhalili dve pamätné tabule. Po návrate bolo mojím cieľom nadviazať spoluprácu medzi mestom Vardø a našou obcou. Na základe výzvy z nórskeho finančného mechanizmu sme sa hneď s naším projektom uchádzali o dotáciu. V súlade s podmienkami bol pripravený projekt, v ktorom sme vyzdvihli svojho rodáka Maximiliána Hella. Ten nás zrejme ako jediný na Slovenku spája s Nórskom.

Práce realizovali dve firmy: stavebné práce Ultrastav, Žiar nad Hronom a remeselno-umelecké práce Dial sk, Žilina. Všetko pod dohľadom KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica. K okrúhlej bašte bola v rámci projektu zrealizovaná prístavba podľa starých fotografií a vykonaných archeologických výskumov. Počas výkopových prác na základoch pod prístavbu bola objavená pivnica so studňou. Tá bola tiež zrekonštruovaná z financií ušetrených v rámci VO na baštu. Naše vízie a sny boli dokonale splnené. V septembri v roku 2016 bola na bašte podpísaná partnerská zmluva medzi nórskym mestom Vardø a obcou Štiavnické Bane. Partnerstvo uzatvorili aj základná škola z ostrova Vardø a naša Základná škola Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach. Spolupráca medzi samosprávami je aktívna, o čom svedčí vzájomná výmenná návšteva takmer troch desiatok osôb. Vo výmenných pobytoch chceme pokračovať i napriek 3 000 km vzdialenosti. Národná kultúra pamiatka Bašta v Štiavnických Baniach bola zachránená v hodine dvanástej vďaka nórskemu finančnému mechanizmu, štátnemu príspevku a nemalej spoluúčasti obce (50 000 eur) a zároveň jej bola vdýchnutá duša a život. Jedna časť expozície je venovaná svetovým a európskym technickým prvenstvám a druhá je venovaná astronómovi Maximiliánovi Hellovi. V rámci projektu bol zakúpený aj astronomický ďalekohľad, ktorý sa používa pri podujatiach na bašte a zatraktívňuje tak samotnú návštevu tejto vzácnej národnej kultúrnej pamiatky.

Stanislav Neuschl, starosta obce Štiavnické Bane

Realizácia

Metodik akcie: Ing. Anna Faturová, KPÚ Banská Bystrica, pracovisko Banská Štiavnica
Stavebné práce: Ultrastav, Žiar nad Hronom
Remeselno-umelecké práce: Dial sk, Žilina
Realizácia: 2015 – 2016

Vlastník

Obec Štiavnické Bane