V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Esterháziovský kaštieľ v Bernolákove

Pred obnovou:

Po obnove:

Autori fotografií: Jaroslav Kachlík, Tomáš Lupták

Príbeh

Objekt kaštieľa v Bernolákove predstavuje jedno z najvýznamnejších barokových diel na Slovensku a je zapísaný v zozname národných kultúrnych pamiatok.
Kaštieľ v Bernolákove si dal postaviť príslušník grófskej vetvy Esterháziovcov, chorvátsky bán a krajinný sudca Jozef Esterházi v rokoch 1714 – 1722 podľa plánov Johanna Bernharda Fischera z Erlachu, najvýznamnejšieho architekta svojej doby. Po smrti grófa Františka Esterháziho st. sa dostal kaštieľ do majetku grófa Františka Esterháziho ml. (1715 – 1785), ktorý mal významnú funkciu. Od roku 1735 bol hlavným županom Mosonskej stolice, neskôr komorným radcom, v roku 1763 sa stal uhorským kancelárom, v roku 1777 hlavným dvorským správcom, v roku 1783 chorvátskym bánom. Bol slobodomurárom, veľmajstrom jednej z viedenských lóží. Na viedenskom dvore bol veľmi obľúbený, nazývaný „Quinquin“ a patril k ústredným postavám viedenskej tereziánskej spoločnosti. V roku 1764 ho Mária Terézia vyznamenala veľkokrížom rádu sv. Štefana, v roku 1777 získal rad Zlatého rúna. Post uhorského kancelára predpokladal adekvátnu reprezentáciu aj na domácej pôde. Túto úlohu plnil kaštieľ v Čeklísi. Kaštieľ navštevovali aj príslušníci viedenského dvora, okrem iných návštev európskych panovníkov. V roku 1766 tu Mária Terézia oslávila svoje narodeniny, v roku 1776 sa konala „čínska slávnosť“ tiež s kráľovskou účasťou, v čínskych odevoch, s čínskymi drakmi. Posledná dôležitá udalosť sa odohrala roku 1910, keď bernolákovský kaštieľ nakrátko navštívil americký prezident Theodor Rooswelt, ktorý bol v Európe na súkromnej návšteve. Na stanici mal krátky prejav pred novinármi, kedy sa vyhotovila známa fotografia s Čeklísanmi. Vtedajšie médiá označili jeho prejav ako jedno z prvých väčších vyjadrení k formovaniu sa nových zahranično-politických vzťahov voči Európe.
Areál Čeklískeho kaštieľa bol v minulosti centrom kultúrneho politického a všeobecne spoločenského života. Zámerom obnovy tohto historicky významného miesta bolo prinavrátiť mu kultúrno-spoločenského ducha vrátane jeho „génia loci “ v súčasných novodobých podmienkach. Komplexná rekonštrukcia citlivo akceptuje historickú podstatu s plnou pokorou, pričom však v minimálnych zásahoch udáva pôvodnému dielu pečať súčasnosti. Skĺbením pôvodného a súčasného na tomto originálnom mieste bolo veľmi náročnou úlohou pre architektov, výtvarníkov, dodávateľov, ale i samotného investora.
Komplexná rekonštrukcia zabezpečila obnovenie najmä historickej a spoločenskej funkciu kaštieľa. Spoločenské priestory pozostávajúce z honosných vnútorných sál s originálnymi výmaľbami z 18. storočia, menších salónov, terás a vnútorného nádvoria s majestátnou bronzovou fontánou leva pôvodom z Talianska zhotovenou toskánskymi majstrami, ktoré slúžia na luxusné svadby, koncerty, kongresy, eventy a mnohé spoločenské podujatia. Súčasťou kaštieľa je novootvorená reštaurácia Maria Theresia zariadená v štýle Ľudovíta XIV. V priestoroch kaštieľa Theresia Chateau sa nachádza aj sociálne zázemie prvého golfového klubu na Slovensku – Golf and Country Club Bratislava Bernolákovo. Unikátne golfové ihrisko Black River je podľa oficiálnych hodnotení najťažšie v Európe. Kaštieľ vrátane exteriérov a prípojok bol vybudovaný čisto zo súkromných prostriedkov bez akejkoľvek podpory štátu a Európskej únie.
K dominante kaštieľa boli situované podružné kompozičné osi pôvodného Francúzskeho parku. Z dôvodu exkluzivity tohto parku bol Esterháziovský kaštieľ nazývaný aj Slovenský Versailles. Neskôr bola podstatná časť parku prestavaná na anglický park. Park bol zrekonštruovaný v roku 1995, pri realizácii 1. golfového ihriska na Slovensku. Všeobecne sa pokladá za najudržiavanejší historický park na Slovensku.
Prečo som obnovil kaštieľ – vyznanie architekta, staviteľa a investora J. Kachlíka

Rozhodnúť sa prejsť tými všetkými úskaliami pri prekonávaní legislatívnych, technických či ľudských perejí je pomerne ľahké, ak vám nechýba odvaha, no realizácia vašich snov privádza vás pričasto do úzkeho lievika rôznorodých neduhov, ktoré nás ešte stále obklopujú a vytvárajú mnohorako motivované prekážky pri ceste vpred.
Mojím životným mottom, ktorým som sa vždy pri prekonávaní prekážok riadil, bolo pár veršov z Biblie: „ROB TAK, AKO BY TAK BOLO …. A TAK AJ BUDE.“
Táto stavba, nemá žiadnu návratnosť a tým je pozbavená ekonomickej racionality. Jej iracionalita v dnešnom pretechnizovanom a preekonomikovanom svete je však iskierkou nádeje pre tých, ktorí hľadajú hodnoty krásy, dokonalej harmónie tónov architektúry a prírody, ktoré splývajú do symfónie, a počiatky, ktorej boli písané v dávnej minulosti.
Pokúsil som sa obetovať všetko pre to, aby táto symfónia bola v tejto dobe dokomponovaná tak, aby ďalšie kreatívne takty mohli vznikať v budúcnosti.
Prinavrátiť život tomuto historicky významnému miestu so svojím neopakovateľným „GÉNIOM LOCI“ v inej dobe, iných spoločenských súvislostí s ľuďmi, s inými stupnicami hodnôt, bolo ideovým zámerom znovuvzkriesenia a dokomponovania srdca tohto zomierajúceho organizmu. S pokorou rešpektovať históriu a oživiť pôvodné tradície v inej dobe s inými hodnotami bolo krédo obnovy tohto miesta.
Postavil som už veľa vlastných rôznorodých stavieb, vybudoval dva rozsiahle prírodné areály, zasadil viac ako 10 000 stromov, desiatky nových jazier, plnil som si svoje sny urobiť niečo, z čoho budú mať ľudia radosť.
Nech všetkým prináša radosť „TO“, čo tu bolo obnovené a bude ešte v ďalších krokoch dopovedané, „TO“, čo bude slúžiť všetkým tým, ktorí majú úctu k histórii. Dielo bude slúžiť predovšetkým verejnosti, je venované najmä tým, ktorých tento skvost histórie privedie k radosti a spokojnosti.
A za to všetkým tým, ktorí sa o to pričinili, ďakujem.

Realizácia

Architektonický návrh: Ing. arch. Jaroslav Kachlík, Ing. arch. Mária Burianová
Odborný pamiatkový dohľad: KPÚ Bratislava PhDr. Peter Jurkovič – riaditeľ
Investor: Theresia Chateau spol. s r. o, Kaštieľ 5, Bernolákovo
Generálny dodávateľ: Black a White, a. s., Kaštieľ 5, Bernolákovo, na prácach sa zúčastnilo v subdodávkach pre Theresia Chateau cca 45 subdodávateľov
Participujúci reštaurátori: akad. maliar Vojtech Mýtnik (výmaľby); Mgr. art. Robert Szemzö (drevené obloženia); Mgr. art. Gabriel Strassner a kolektív – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (vstupné alegórie – gryfy, fontána Léda s labuťou, 4 sochy alegórie jar, jeseň, zima, leto, všetky artefakty balustrády); Mgr. art. Pavel Ševčík, Mgr. art. Ernest Vajčovec (výmaľby, fontána v átriu, Mariánsky stĺp pred kaštieľom)

Realizácia: 2014 – 2017

Vlastník

Theresia Chateau, spol. s r.o. Bernolákovo