V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Kalvínsky kostol v Šamoríne

Pred obnovou:

Po obnove:

Autori fotografií: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Šamorín, Tomáš Lupták

Príbeh

Stredoveký kostol Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, Cirkevného zboru Šamorín zaujíma jednoznačne dominantné postavenie v rámci sakrálnych stavieb Žitného ostrova vzhľadom na svoje architektonické i umelecké hodnoty. Kostol bol zasvätený Panne Márii. Jeho vznik možno datovať pred polovicu 11. storočia. Prešiel 24 prestavbami. Jeho najstaršou fázou bolo jednolodie s oblou apsidou, ku ktorej sa v 12. storočí pristavala južná kaplnka s kamennými základmi. V 60. – 70. rokoch 13. storočia odstránili staršie presbytérium i apsidu kaplnky a postavili nové predĺžené oktogonálne presbytérium s vonkajšími operákmi a víťazný oblúk. Po rozšírení dispozície na západ boli vytvorené na exteriéri plastické výzdoby pílového vlysu so zuborezom, veža a južná loď v 14. storočí. Na severnej stene presbytéria sa zachovali výmaľby skupiny bližšie neidentifikovaných svätcov a výjav smrti Panny Márie z 80. – 90. rokov 13. storočia. Zvyšky výzdob sa zachovali v pôvodnej sakristii a v podkroví. Stredoveké zásahy sa uzavreli realizáciou neskoro stredovekej monumentálnej klenby v lodi, sklenutej na dva stredné osemboké kamenné piliere. Tým vznikol priestor ústredného dvojlodia, ktorý sa stal výrazným medzníkom vo vývoji gotického staviteľstva. Strechy pokryté šindľom neskôr (1876) nahradili pálenou krytinou. Za románsko-gotický kostol ho prvýkrát určil Václav Mencl. Ikonografii nástenných malieb sa venovala vo viacerých príspevkoch popredná maďarská odborníčka, prof. Mária Prokopp. Vlastníctvom reformovanej cirkvi sa stal kúpou v roku 1789. Stavebná obnova v rokoch 2015 – 2017 bola realizovaná na základe rozsiahlych výskumov z rokov 2014 – 2015. Náklady obnovy a výskumov vrátane zariadenia boli vo výške 600-tisíc eur financované najmä zo zahraničia. Na výskum prispelo vo výške 14-tisíc eur Ministerstvo kultúry SR.

Realizácia

Metodik akcie: Mgr. R. Petrovič, KPÚ Trnava
Výskumy: reštaurátorský – najskôr Doc. V. Plekanec, neskôr Mgr. J. Sikoriak, Mgr. M. Havlík, archeologický: Mgr. P. Nagy, stavebno-historický: Doc. Mgr. Ing. arch. A. Botek, PhD., Ing. arch. R. Erdélyi, Ing. arch. P. Pauliny, PhD. a Ing. arch. B. Vachová, archívny: PhDr. M. Smoláková, PhDr. V. Nováková a Mgr. P. Buday, špecializované výskumy – dendrologický: Mgr. P. Barta a prieskum kameňa doc. D. Pivko.
Stavebné práce obnovy: GENEZIS POZEMNÉ STAVBY, s. r. o., Šamorín a stolárstvo B. Nagy, geodetické zameranie: PÚ SR.
Realizácia: 2015 – 2017

Vlastník

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku