V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Kostol Sv. Alžbety Uhorskej v Šaštíne-Strážach

Pred obnovou:

Po obnove:

Autori fotografií: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže, Tomáš Lupták

Príbeh

Kostol v Strážach bol postavený pravdepodobne v prvej polovici 13. storočia ako pomerne veľké jednolodie s kvadratickým presbytériom. Patrí do skupiny tehlových románskych kostolov, ktoré sa stavali v tomto období najmä na území juhozápadného Slovenska. Do 17. storočia stál pravdepodobne takmer v nezmenenej románskej podobe, iba niekedy v 16. storočí boli zo statických dôvodov pristavené k nárožiam oporné piliere. Veľkou prestavbou, ktorej vďačí za dnešnú podobu, prešiel kostol v rozpätí rokov 1632 – 1713. K západnému priečeliu bola pristavaná veža a zo severnej strany bola k presbytériu pristavaná sakristia (dnes slúžiaca ako spovednica). Novú klenbu dostala v tomto období pravdepodobne aj svätyňa, čím bola nahradená pôvodná valená klenba. Na južnej strane lode boli pre zlepšenie osvetlenia prerazené dve väčšie okná. Medzi rokmi 1733, keď sa spomína zlý stav kostola, a 1756 bola do lode vstavaná západná tribúna pre organ. Krátko nato bol zaklenutý aj priestor lode a jej obvodové múry boli o niečo vyvýšené. Novú klenbu podopierajú prístenné piliere, z ktorých jeden zasahoval do priestoru južného románskeho portálu. Tento bol preto zamurovaný a vedľa neho vznikol nový vchod do kostola. Rovnaký osud stihol aj ranobarokové okná, ktoré museli byť nahradené novými. Nový južný vstup bol doplnený murovanou predsieňou. Pri tejto prestavbe boli zrušené pravdepodobne aj slepé arkády (oblúky medzi piliermi či stĺpmi), ktoré dovtedy zdobili exteriér kostola.
Po zrušení rádu pavlínov Jozefom II. v roku 1786 prestal kostol slúžiť svojmu účelu a bol využívaný ako sýpka až do roku 1823. Obyvatelia Stráží sa s týmto stavom nezmierili a svoj kostol vykúpili. Kedy presne k tomu došlo, nie je známe, no ešte v roku 1823 bol odsvätený. V roku 1876 spôsobil blesk požiar, pri ktorom zhorela strecha stavby. Po menších úpravách v neskoršom období sa udiala v roku 1953 zmena zastrešenia veže a zrejme aj lode a svätyne. Pred rokom 1960 bola z južnej strany k svätyni pristavaná nová sakristia.
V roku 2007 sa začali realizovať opravy kostola, pri ktorých bolo po odstránení omietky objavené románske murivo so zosekanými slepými arkádami. V júni 2009 bol kostol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Románska stavba kostola bola najprv zasvätená sv. Márii Magdaléne. V roku 1493 sa už uvádza zdvojené patrocínium sv. Márie Magdalény aj sv. Alžbety Uhorskej. V neskoršom období sa zdvojené patrocínium vytratilo. Dnes je kostol zasvätený len sv. Alžbete Uhorskej – Durínskej. Vznik Kostola sv. Alžbety v Strážach sa v niektorých cirkevných schematizmoch kladie už do roku 1200. Podľa niektorých nepodložených zdrojov bola fara v Strážach údajne už v roku 1116. Pretože majú tieto údaje dosiaľ nepodložený zdroj, nie sú hodnoverné. Kostol má vežu s tromi zvonmi. Od novembra 2017 sú obnovené vežové hodiny.

Realizácia

Metodik akcie: Mgr. Žofia Geričová, KPÚ Trnava
Stavebné práce a remeselno-umelecké práce: Akad. soch. Ivan Škandík,
Mgr. art. Jan Janda, Mgr. art. Peter Šimon, Mgr. art. Marek Repáň
Realizácia: 2016 – 2017

Vlastník

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šaštín-Stráže