V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej v Handlovej

Pred obnovou:

Po obnove:

Autori fotografií: Rímskokatolícka cirkev, farnosť Handlová, Tomáš Lupták

Príbeh

Mesto Handlová je súčasťou hornonitrianskeho regiónu a nachádza sa v kotline, ktorú obklopujú Kremnické vrchy a pohorie Vtáčnik. Kostol sv. Kataríny Alexandrijskej neodmysliteľné patrí ku koloritu mesta a je dominantou handlovského námestia i celého mesta. Pochádza z 2. polovice 14. storočia a jeho výstavba je spojená s príchodom pôvodných obyvateľov, karpatských Nemcov. Tí prišli do handlovskej doliny z Kremnice. Kostol je výnimočný najmä svojou vonkajšou architektúrou, pretože bol počas svojho trvania niekoľkokrát opravovaný, doplňovaný a prestavaný. Osobitne vyniká architektúra veže, ktorá je výnimočná svojím dreveným arkádovou ochodzou a systémom viacerých cibúľ a lucerien. Svojou výškou, takmer 45 m, z čoho skoro 20 metrov tvorí samotná strecha veže, pokrytá šindľovou krytinou, patrí medzi najvyššie na Slovensku. Posledné veľké úpravy na kostole boli vykonané v rokoch 1957 – 1965, pretože kostol bol na konci 2. svetovej vojny bombardovaný a z pôvodného kostola zostala iba veža a svätyňa.
Keďže poveternostné podmienky majú vplyv na rôzne materiály, prišiel čas, keď bolo nutné začať uvažovať nad obnovou a postupnou výmenou šindľovej krytiny, ktorá bola postihnutá hnilobou a potiahnutá machom. Preto v roku 2013 farnosť Handlová, ktorá je vlastníkom kostola, začala prípravné práce vypracovaním odborných posudkov a stavebného projektu na obnovu veže kostola.
Stavebné a remeselné práce na obnove veže kostola zastrešila stavebná firma STAMA plus, s. r. o., Vrútky, ktorá zabezpečila remeselníkov, ako aj dodávku dreveného šindľa a ďalšieho materiálu potrebného na obnovu drevených konštrukcií krovu. Šindeľ dodala firma VECTOR COMPANY, s. r. o., Brezno. Práce na obnove trvali od októbra 2016 do júna 2017. Remeselné práce na obnove veže boli vykonávané remeselníkmi patriacimi pod firmu Klampiarstvo Valko, Lazy pod Makytou a boli vykonané na vysokej odbornej a profesionálnej úrovni. Všetko toto bolo realizované pod dohľadom KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza. Pôvodný úmysel bol vymeniť krytinu a niektoré poškodené konštrukčné prvky na krove. Postupne ako sme napredovali s prácami a odkrývali jednotlivé časti, zisťovali sme mnohé skryté chyby, spôsobené opotrebovaním. Veď samotný krov veže mal vyše 200 rokov. Preto bol nakoniec rozsah prác oveľa väčší. Vrchné dve menšie cibule s lucernou museli byť nanovo vyrobené a osadené do konštrukcie. Na záver bol osadený na vrchol veže obnovený kríž. Fasáda veže bola vymaľovaná firmou Svetokor, s. r. o., Pohronská Polhora, ktorej remeselníci odviedli veľmi kvalitnú prácu. Práce na obnove veže boli financované z viacerých zdrojov. Okrem čerpania dotácie z Ministerstva kultúry SR farnosť získala príspevky aj od miestnej samosprávy a viacerých spoločností. Najväčšia časť financií bola získaná od mnohých dobrodincov aj v rámci verejných zbierok, ktoré farnosť organizovala. Na tento cieľ farnosť zriadila tzv. transparentný účet v jednej zo slovenských bánk, aby sa i takýmto spôsobom stala hodnoverným partnerom pre väčších, či menších prispievateľov. Veža kostola dostala nielen nový šat, ale stala sa ešte viac výraznou dominantou handlovského námestia, mesta i celého hornonitrianskeho regiónu.
Peter Repa
farár farnosti Handlová

Realizácia

Metodik akcie: Ing. Mária Dvončová, Ing. Lívia Reháková, KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza
Stavebné práce: STAMA plus, s. r. o., Vrútky
Remeselné práce: Klampiarstvo Valko, Lazy pod Makytou, Svetokor, s. r. o., Pohronská Polhora
Realizácia: 2016 – 2017

Vlastník

RKC, Farnosť Handlová