V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Pomník víťaznej bitky nad tureckým vojskom – Veľkovozokanský lev

Pred obnovou:

Po obnove:

Autori fotografií: Obec Veľké Vozokany, Tomáš Lupták

Príbeh

Veľkovozokanský Lev sa vrátil. Vzácna socha bronzového leva, ktorá sa nachádza v katastri obce Veľké Vozokany, je jedinou monumentálnou pamiatkou na obdobie protitureckých bojov. Pripomína víťaznú bitku nad Turkami na našom území, ktorá sa začala 26. augusta a trvala až do druhého dňa 27. augusta 1652.

Krutá bitka sa odohrala medzi Turkami a kresťanským vojskom, ktorého hlavným kapitánom bol gróf Adam Forgáč, novozámocký hradný kapitán. Turecké vojská, ktoré sa vracali z rabovačky v Zlatých Moravciach a Topoľčiankach, boli za Veľkými Vozokanmi zastavené narýchlo zorganizovanou armádou. 4 000 tureckým vojakom velil Kara Mustafa. Proti početnej presile Turkov sa postavilo približne 1 000 jazdcov a 300 pešiakov na strane uhorských vojsk. Útoky Turkov sa trieštili na vozovej hradbe, v ktorej boli umiestnené poľné delá. To na tureckú jazdu pôsobilo ničivo. Do boja výdatne zasahovali sedliaci, vyzbrojení len pracovným náradím. V prvý deň bitky vo večerných hodinách padli v boji štyria členovia grófskej rodiny Esterháziovcov – František, Tomáš, Gašpar a Ladislav. Podvečer, po neľútostnom boji, sa Turci dali na útek a na noc sa stiahli do Tesár. Na druhý deň bitka pokračovala od skorého rána. Po krátkom boji sa ranený Mustafov kôň dal na útek a za ním aj ostatní Turci. V boji padlo asi 800 Turkov, pričom z domáceho vojska zahynulo len 48 bojovníkov.

Prvý pamätník, kamenný obelisk, dal na počesť bitky postaviť ostřihomský veľkoprepošt Imrich Esterházi v roku 1734. Zub času ho veľmi poznačil, preto sa rodina Esterháziovcov rozhodla dať postaviť nový pamätník. V roku 1896, sochár Béla Markup z Hámrov, vytvoril veľkolepé dielo – bronzového leva sediaceho na mramorovom podstavci, ktorý je otočený v smere bitky. Na podstavci je vyrytý latinský text, v hájiku pri pamätníku je aj drevená tabuľa so slovenským prekladom:

„Zastav sa, pútnik! A čítaj. Na tomto poli padli v jeden deň z jednej rodiny štyria hrdinovia: Ladislav II. gróf Eszterházy, večný majiteľ hradu Fraknó, radca Cisársko-kráľovskej komory a hlavný veliteľ pevnosti v Pápe, František VII. Eszterházy, hlavný veliteľ pevnosti v Ďarmotách, Tomáš Eszterházy, zástupca veliteľa Levického hradu, Gašpar Eszterházy, rytier Zlatej ostrohy.

Česť a večný pokoj padlým hrdinom.

Bronzová socha leva odolala dvom svetovým vojnám, ale takmer neprežila nájazd „zberačov“ farebných kovov. Pokus o krádež veľkovozokanského leva otriasol širokou verejnosťou, no predovšetkým hlboko zasiahol obyvateľov obce. Dňa 6. septembra 2013 okoloidúci cyklista Martin upozornil starostku obce Ing. Justínu Pálkovu na to, že bronzová socha leva je zhodená z podstavca. Bronzový odliatok leva sa poškodil najprv zvalením z kamenného podstavca, pričom sa zdeformovala a zlomila spodná časť sochy. Po dopade na kamenné schody bol úmyselne poškodený karbobrúskou na viacerých miestach. Páchatelia sa ho zrejme snažili rozrezať na menšie časti. Poškodenia boli závažné a z reštaurátorského hľadiska vyžadovali vykonať náročné technologické postupy. Preto bolo nutné túto národnú kultúrnu pamiatku, so súhlasom Krajského pamiatkového úradu v Topoľčanoch, dočasne premiestniť do sochárskeho ateliéru akademického sochára Ladislava Saba v Galante, kde boli zrealizované všetky reštaurátorské práce. Škoda bola vyčíslená na dvadsaťtisíc eur. Počas štyroch rokov reštaurátorských prác boli zabezpečené vhodné a stabilné klimatické podmienky. Opravy na kamennom podstavci pozostávali z postupného vypĺňania medzier medzi kamennými blokmi, tmelenia defektov v hmote kameňa, ako aj z kompletnej povrchovej úpravy. Vzácna monumentálna socha bronzového leva, ktorá na podstavci trónila vyše sto rokov, sa dočkala návratu na svoje pôvodné miesto. Celý priebeh reštaurátorských prác bol vykonávaný pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Topoľčanoch. Iniciatíva, húževnatosť pri vypracovávaní žiadostí, ako aj osobné stretnutia starostky obce Ing. Justíny Pálkovej s vtedajším ministrom kultúry Mgr. Marekom Maďaričom a Doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, napomohli k zabezpečeniu finančnej podpory na záchranu Národnej kultúrnej pamiatky LEV vo Veľkých Vozokanoch, čím prejavili hlboký zmysel pre zachovanie národného kultúrneho dedičstva. Pamätník je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Obec Veľké Vozokany, zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou, vyslovuje ÚPRIMNÉ POĎAKOVANIE všetkým, ktorí prispeli – finančne aj morálne, na obnovu a zachovanie našej národnej kultúrnej pamiatky.

Realizácia

Reštaurovanie: akademický sochár Ladislav Sabo, akademický sochár Mgr. František Šmigrovský

a akademický sochár Stanislav Kožela vypracovali Správu z reštaurátorského výskumu a návrh na reštaurovanie, ktorá bola Krajským pamiatkovým úradom v Topoľčanoch schválená.

Realizácia: 2013 – 2017

Vlastník

Obec Veľké Vozokany zastúpená starostkou obce Ing. Justínou Pálkovou