V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Rosenfeldov palác v Žiline

Pred obnovou:

Po obnove:

Príbeh

Secesný Rosenfeldov palác na Hurbanovej ulici v Žiline bol za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásený relatívne nedávno – v roku 2009. Hneď v tomto roku boli realizované pamiatkové výskumy architektonicko-historický výskum realizovaný Magdalénou Kvasnicovou a reštaurátorský výskum realizovaný Jánom Hromadom. V intenciách výsledkov týchto výskumov a požiadaviek krajského pamiatkového úradu bola spracovaná architektonická štúdia obnovy a následne stupne projektovej dokumentácie.

Celkový rozpočet komplexnej obnovy, ktorá predstavovala veľkú mieru reštaurovania, presahovala finančné možnosti Mesta Žilina ako vlastníka pamiatky. Preto sa s obnovou paláca začalo až v polovici roku 2015 s finančnou podporou z Regionálneho operačného programu a tzv. Nórskych fondov. V septembri 2016 bol palác slávnostne otvorený. Slúži ako reprezentatívny expozičný a kultúrny priestor mesta Žilina.

Palác bol postavený v roku 1907 finančníkom lgnácom Rosenfeldom podľa architektonického návrhu Nicoletta Rautera. Najreprezentatívnejšia stavba mesta a širokého okolia patrila od druhej polovice 20. storočia pod rezort školstva ako Pioniersky dom a následne ako Centrum voľného času. Vďaka tomu bol prílev finančných prostriedkov tak obmedzený, že na budove sa realizovali len najnutnejšie opravy. V jeho interiéri zostal zachovaný unikátny súbor pôvodných artefaktov. Medzi najcennejšie patrí nepochybne súbor pôvodných secesných historických svietidiel. Centrum voľného času sídlilo v paláci do roku 2011, kedy kvôli havarijnému stavu budovy bolo presťahované do nových priestorov.

Od roku 2011 bol Rosenfeldov palác prázdny a čakal na vhodnú grantovú výzvu. Obnova začala v roku 2015 a trvala do polovice roku 2016. Komplexná obnova predstavovala sanáciu historického krovu a výmenu poškodených častí, výmenu strešnej krytiny a doplnenie chýbajúcich secesných dekoratívnych klampiarskych prvkov v strešných rovinách. Priestor podkrovia bol adaptovaný pre expozičné účely. Interiéri oboch nadzemných podlaží boli obnovené prevažne reštaurátorským spôsobom — reštaurátorská obnova omietkových povrchov a štukovej výzdoby, drevených prvkov interiéru (obklady stien a vstavaný nábytok), dverných výplní, mramorového schodiska, svietidiel, leptaných skiel okien, umelecko-remeselná obnova pod dohľadom reštaurátora všetkých podlahových krytín (intarzované parkety, terazzové dlažby, atď.), okenných výplní a roletového systému. Komplexná reštaurátorská obnova fasád vrátila palácu pôvodnú honosnú majestátnosť v primárnych materiálových štruktúrach a farebnosti.

Staticky narušené oplotenie v predpolí paláca bolo čiastočne rozobrané a na nových základoch opätovne postavené. Kované polia boli po očistení konzervované, doplnené chýbajúce časti a obnovený primárny farebný náter. V dvorovej časti bol konzervovaný fragment pôvodného oplotenia.

Dvor za palácom bol vyčistený od drobných hospodárskych stavieb v havarijnom stave, vybudované bolo nové oplotenie areálu v dvorovej časti (nie je totožné s pôvodným vymedzením areálu) a vydláždené prístupové komunikácie kamennou dlažbou. Súčasťou obnovy dvora bola aj prezentácia studne, ktorá predstavuje relikt staršej zástavby tohto územia.

Počas obnovy paláca došlo k nálezom ďalších artefaktov, ktoré pred začiatkom obnovy neboli známe. Sú to pôvodné dlažby, ktoré boli prekryté linoleom nalepeným na hrubej asfaltovej vrstve alebo časti drevených prvkov pôvodnej strešnej terasy, ktoré boli „ukryté“ v hmote novodobej dostavby na 2. NP.

Reštaurátorská obnova paláca umožnila prezentovať Rosenfeldov palác — vynikajúcu ukážku architektonickej tvorby zo začiatku 20. storočia — v svojej pôvodnej autentickej podobe, ktorá bola dlhé desaťročia ukrytá. Dnes je naplno prezentovaná širokej verejnosti — palác je prístupný verejnosti k lektorovaným prehliadkam ako exponát sám o sebe a zároveň je novým kultúrnym centrom Žiliny so svojim pravidelným kultúrnym programom.

Obnova paláca zaujala aj média. Okrem lokálnych médií odvysielala RTVS v roku 2017 reportáž o paláci v relácii Slovensko v obrazoch, v roku 2016 bol nakrútený krátky dokument o jeho obnove spoločnosťou Mirafilm v rámci pamiatok, ktorých obnova bola spolufinancovaná z EEA Grants. Pre návštevníkov paláca je k dispozícii aj malá publikácia Rosenfeldov palác v slovenskom a anglickom jazyku.

Mgr. Vladimír Majtan, Krajský pamiatkový úrad Žilina

Realizácia

Autor ideového zámeru, realizátor: akad. arch. Dušan Voštenák, autor architektonického riešenia, doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. – realizátorka AH výskumu, rok 2009, Mgr. art. Ján Hromada, ArtD. – realizátor reštaurátorského výskumu, rok 2009

Miestne príslušný KPÚ: Mgr. Vladimír Majtan, Krajský pamiatkový úrad Žilina

Kolektív zhotoviteľov: EUROBUILDING – dodávateľ stavebných prác akad. soch. Pavol Čambál zodpovedný reštaurátor

Realizácia: 2015 – 2016

Vlastník

Mesto Žilina