V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Rotunda sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Pred obnovou:

Po obnove:

Príbeh

Rotunda sv. Juraja sa nachádza v lesoch nad obcou Nitrianska Blatnica. Je jediným svedkom dávneho neznámeho osídlenia, ktoré podľa výsledkov archeologického výskumu, vzniklo začiatkom 9. storočia a zaniklo v priebehu 13. storočia. Komplexné reštaurovanie rotundy s novými architektonickými a  maliarskymi objavmi a výsledkami výskumu C14 zaradilo Rotundu sv. Juraja medzi naše najvýznamnejšie stavebné pamiatky. Výskum datovania vzoriek malty a uhlíkov stanovil odhadnutý vek vzoriek na 850±40 rokov. Jej vznik dnes datujeme okolo polovice 9. storočia do obdobia Veľkej Moravy. Na dnešnom stupni poznania môžeme vysloviť názor, že Rotunda sv. Juraja pri Nitrianskej Blatnici s veľkým rozsahom zachovaného pôvodného muriva je najstaršou stojacou rotundou nielen na území Slovenska, ale aj v rámci širšieho stredoeurópskeho priestoru.

Spôsob reštaurovania a koncepcia výtvarného riešenia doplnkov, bez nánosov nových romantizujúcich prvkov, zdôrazňuje historický význam, jedinečnosť a monumentalitu pamiatky. Rotunda sv. Juraja získala reštaurovaním unikátnu hodnotu dejinného a kultúrno-historického významu, ktorý ju radí medzi naše najvzácnejšie sakrálne národné kultúrne pamiatky.

Objekt prístavby pustovne, pôvodne z konca 16. – zač. 17. storočia, je jedinou zachovanou pamiatkou tohto druhu na Slovensku. V jej interiéri vznikla malá expozícia. Slúži pre návštevníkov rotundy na priblíženie obrazu života pustovníka pri rotunde na prelome 18. – 19. storočia.

Mgr. Michal Toman, starosta obce

Realizácia

Autor ideového zámeru, realizátor: Jozef Dorica, akademický maliar, reštaurátor
Spracovateľ súťažného projektu, Mgr. Michal Toman
Miestne príslušný KPÚ: Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Pracovisko v Topoľčanoch, Ing. Arch. Eva Gažiová
Finanční partneri obnovy: Ministerstvo kultúry SR, Dotačný systém MK SR, Obnovme si svoj dom
Realizácia: 2009 – 2016

Vlastník

Obec Nitrianska Blatnica