V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Stará synagóga v Bardejove

Pred obnovou:

Po obnove:

Príbeh

Stará synagóga v Bardejove je jednou z najstarších zachovaných synagóg na Slovensku a je výnimočná ucelenou hmotou urbanistického bloku židovského suburbia. Synagóga je haličského typu s centrálnou bímou, stojacou v hlavnej sále synagógy medzi štyrmi stĺpami, ktoré nesú deväť klenieb. V jej blízkosti je Dom zhromaždenia – Beth hamidraš a Rituálne kúpele – Mikve s technologickým zázemím (kotolňa, expanzná veža). Tento blok je doplnený o zaniknutú budovu rituálneho bitúnka, ktorý bol rekonštruovaný. Nachádzajú sa tu toalety a sociálne zázemie.
Stará synagóga bola postavená začiatkom 19. storočia a je najstaršou stavbou areálu Židovského suburbia. Výnimočná je aj svojím príbehom, pretože ju stavali v dlhom čase až dvoch generácií. Zdobili ju postupne a s láskou. Po vyvraždení židovskej komunity bola zhabaná a jej noví majitelia ju nedôstojne užívali ako sklad chemických hnojív. Jej existencia smerovala k zániku. Objekt bol zavlhnutý a staticky narušený. Postupne sa rozpadával.
Teraz vstal z popola. Cieľom rekonštrukcie a reštaurovania bolo sprístupniť synagógu v pôvodnej myšlienke synagóg ako Dom stretávania. Má nám pomáhať v komunikácii rôznosti kultúr, názorov a tradícií. Zároveň reprezentuje židovské kultúrne dedičstvo a príbeh miestnej komunity. Prioritou bolo zachovať sviežosť v prezentovaní reštaurovanej synagógy ako celku, aby sa jednotlivé časti výtvarnej výzdoby navzájom dopĺňali a podporovali architektúru chrámu. Synagóga, v ktorej každý pokojne cíti svoj rozmer, aj keď ozdobou chrámu a jeho priestoru je s láskou človek. Toto bol hlavný cieľ reštaurovania. Stará synagóga v Bardejove je znovu chrám, poľsky nábožňa, božňa a v Bardejove jej roky hovoria dôverne bužňa.
Stará synagóga v Bardejove je dôstojný reprezentant svetového dedičstva na Slovensku.
Akad. sochár Tomáš Lupták, reštaurátor

Realizácia

Autor projektu: Dr. Ing. arch. Ján Krcho PhD.
Spoločnosť Restauro s.r.o. zastúpená: Akad. sochár Tomáš Lupták, reštaurátor
Zodpovedný reštaurátor:
Akad. sochár Tomáš Lupták, reštaurátor
Mgr. Peter Gomboš, Akad. maliar reštaurátor
Realizácia: 2007 – 2016

Vlastník

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR