V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Vila Dr. Lüleya v Zlatých Moravciach

Pred obnovou:

Po obnove:

Autor fotografií: Martin Raček

Príbeh

Pravdepodobne v roku 1913 si dal Dr. Lüley postaviť vilu v Zlatých Moravciach na vtedajšej Panskej ulici. Vilu, ktorá susedila s rozsiahlym parkom neďalekého kaštieľa Migazziovcov, projektoval doposiaľ neznámy architekt. Aj keď jeho meno zostáva v histórii utajené, je zjavné, že išlo o školeného autora s výborným prehľadom nielen o najnovších staviteľských postupoch, technológiách a materiáloch, ale aj o aktuálnych módnych trendoch vrátane obľúbenej secesie či ornamentálnych prvkoch, preberaných z ľudovej tvorby, ktoré možno vidieť v reliéfoch na fasádach. To, akým spôsobom sa v realizovanom projekte odrazili, odkazuje na budapeštiansky okruh architektov okolo Ödöna Lechnera, v ktorom bola secesia implementovaná do historizujúcej architektonickej produkcie. Postupne sa premiešavala s úsilím niektorých architektov o vytvorenie akéhosi uhorského národného štýlu. Hoci sa Zlaté Moravce môžu zdať od Budapešti priveľmi vzdialené, boli župným mestom a pod projektmi verejných aj súkromných stavieb v meste a okolí, vznikajúcich koncom 19. a začiatkom 20. storočia, boli podpísaní aj známi architekti z metropoly Uhorska, napr. Loránd Almási Balogh či Jenő Lechner, synovec menovaného Ödöna Lechnera.

Mestský praktický urbanizmus, bývanie pre rodinu z vyššej strednej triedy

Vila bola navrhnutá tak, aby vyhovovala pohodlnému modernému bývaniu rodiny z vyššej strednej triedy mestského obyvateľstva na počiatku 20. storočia. Okrem svojich nesporných architektonických kvalít je významným prvkom mestského urbanizmu, dokladajúcim jeho historický vývoj.
Informácií o majiteľoch vily je dnes veľmi málo. Jedným z vlastníkov bola rodina Lüleyovcov. Stopy po tejto rodine židovského pôvodu sa však strácajú v období druhej svetovej vojny. Po druhej svetovej vojne vilu až do roku 1957 obývali viaceré rodiny. Následne pripadla miestnej samospráve a bol v nej zriadený sklad ovocia a zeleniny. Práve v tomto období bola poznačená hrubými a necitlivými adaptačnými zásahmi. V 90. rokoch vo vile sídlila firma na výrobu obuvi. V roku 2018 ju od mesta Zlaté Moravce odkúpil súčasný vlastník.

Zmena funkčného využitia so zachovaním historických hodnôt

Dnešný vlastník vily pristúpil k jej obnove s cieľom nového funkčného využitia, ktoré bolo odlišné od pôvodnej funkcie reprezentačného rodinného sídla. Nevyhnutnosťou sa preto stala úprava samotnej dispozície objektu. Na základe metodického uchopenia obnovy Krajským pamiatkovým úradom Nitra bolo možné dispozíciu upraviť tak, aby nedošlo k žiadnemu odstráneniu pôvodných konštrukcií a aby vložené priečky boli realizované s minimálnymi zásahmi do pôvodných konštrukcii. Vďaka tomu bude možné vložené nové priečky v budúcnosti odstrániť bez akéhokoľvek poškodenia pôvodných častí národnej kultúrnej pamiatky, a teda bez ohrozenia alebo degradácie pamiatkových hodnôt. Riešenie tak umožňuje prípadný návrat k dispozičnému riešeniu vily pred obnovou. V zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Nitra bol zároveň v decembri 2018 realizovaný inventarizačný súpis pamiatkovo hodnotných prvkov a detailov pod dohľadom kolektívu Mgr. Andrey Moravčíkovej.
Väčšinu prác na obnove realizoval vlastník národnej kultúrnej pamiatky vo vlastnej réžii, nakoľko vlastníkom je právnická osoba s podnikateľskou činnosťou v oblasti stavebníctva. Vybrané pamiatkovo hodnotné prvky architektúry boli obnovené umelecko-remeselne pod dohľadom reštaurátora – viditeľné dekoratívne rezané časti krovu (štíty, presahy krokiev a pod.), fasády vrátane kameňom obkladaných soklov a parapetov okien a dekoratívnych reliéfnych panelov nad oknami a na atike, pôvodné stavebno-stolárske prvky, najmä dvere a okná. Práce sa realizovali pod vedením a dohľadom reštaurátora Mgr. art. Martina Kukuru v období od marca 2019 do novembra 2019.
Časovo najnáročnejšou úlohou bola obnova početných pôvodných dverí a okien, na ktorej pod dohľadom reštaurátora pracoval pán Juraj Hudec celkom päť mesiacov. Mnohé poškodené či chýbajúce kovania boli doplnené a opätovne sfunkčnené vrátane ojedinelých vetracích mechanizmov na zvláštnych sklopných vetracích oknách.

Objav v podobe pôvodného dvojramenného schodiska

Najväčším objavom obnovy bolo pôvodné dvojramenné schodisko hlavného vchodu, ktoré sa našlo pri odstraňovaní betónovej rampy na nakladanie tovaru. Podobne ako kamenný sokel fasád ho pod dohľadom reštaurátora umelecko-remeselne obnovil kamenársky majster Vojtech Petrovič. Jednou z najväčších výziev v rámci obnovy bolo však prinavracanie okenných otvorov vo fasáde na miestach, kde boli v čase, keď bola vila skladom ovocia a zeleniny, vybúrané rozmerné dverné otvory na nakladanie tovaru zdvižnými vozíkmi alebo vytvorené nové okenné otvory. Na základe jedinej zachovanej dobovej fotografie boli otvory úspešne premurované do predpokladanej pôvodnej podoby. Nové okenné výplne materiálovo, členením aj profiláciou vychádzajú z pôvodne zachovaných výplni. Sú jednoduché a v detailoch odlíšené, aby pozornejšiemu oku zostalo jasné, že sú výsledkom mladšej rehabilitácie pôvodného riešenia. Všetky práce boli priebežne konzultované a odsúhlasované metodikom KPÚ Nitra. Obnovu realizoval samotný vlastník, firma Pramos Centrum, s. r. o., ktorá podniká v oblasti stavebníctva, výlučne s využitím vlastných finančných prostriedkov.

Realizácia

Metodik obnovy: Mgr. Richard E. Pročka, PhD., KPÚ Nitra
Inventarizácia pamiatkovo hodnotných prvkov a detailov: Mgr. Andrea Moravčíková
Reštaurovanie a reštaurátorský dohľad nad umelecko-remeselnou obnovou vybraných pamiatkovo hodnotných prvkov: Mgr. art. Martin Kukura
Umelecko-remeselná obnova drevených a kovových prvkov: Juraj Hudec
Umelecko-remeselná obnova kamenných prvkov: Vojtech Petrovič
Realizácia: 2018 – 2019

Vlastník a realizátor obnovy

Pramos Centrum, s. r. o., Hviezdoslavova 2211/86, Zlaté Moravce