V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Zámok v Hlohovci

Pred obnovou:

Po obnove:

Autor fotografií: Ing. arch. Miloslav Drgoň

Príbeh

Zámok v Hlohovci je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 838/1. Prvý dôveryhodný záznam o Hlohovci je Zoborská listina z roku 1113, kde sa spomína stredoveký hrad s priľahlou osadou. Hrad a osady pod ním patrili v 12. a 13. storočí Zoborskému kláštoru, neskôr rôznym šľachtickým rodom – od roku 1275 Abovcom, od roku 1301 Matúšovi Čákovi, potom Kontovcom, v rokoch 1449 – 1524 Ujlakyovcom, potom Thurzovcom, ktorí ho prestavali na renesančný kaštieľ. Od roku 1638 patril Forgáčovcom. V roku 1663 ho dobili turecké vojská. Od roku 1720 patril Erdődyovcom. V rokoch 1790 – 1800 bol prestavaný do dnešnej podoby. Poslední majitelia opustili kaštieľ a celý majetok v roku 1945, pričom v kaštieli nechali pôvodný nábytok. Do septembra 1945 bola v kaštieli nemocnica pre sovietskych vojakov, ktorí spolu s občanmi mesta zničili a vyrabovali inventár kaštieľa. Po vojenskej nemocnici bol zámok v päťdesiatych rokoch minulého storočia prestavaný na reedukačný ústav ktorý v ňom sídlil až do decembra 1999. Svoj najväčší pád však zažil až po jeho odchode, keď objekt zostal opustený.

Zámok zachránený občianskym združením aj mestom

Zmena nastala v roku 2014, keď novovzniknuté Občianske združenie (OZ) Zámok Hlohovec začalo s čistením objektu, hľadaním grantov na obnovu, ale najmä, prebudilo záujem verejnosti.
Po vyčistení objektu a využití dvoch malých grantov z Ministerstva kultúry SR (program Obnovme si svoj dom) v réžii OZ sa v roku 2016 chopilo záchranných prác mesto Hlohovec ako vlastník objektu. Ešte v roku 2016 mesto zrekonštruovalo strechu, v roku 2017 v súbehu s archeologickým výskumom zrealizovalo nové pripojenia na technickú infraštruktúru (vodovod, kanalizácia, elektrická energia). Následne v roku 2018 sa mesto pustilo do rekonštrukcie vnútorných priestorov 1. a 3. nadzemného podlažia. Táto časť projektu bola financovaná aj z finančných prostriedkov Ministerstva kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom. Zároveň boli zrekonštruované nádvoria a fasády nádvoria. V roku 2019 sa pokračovalo v rekonštrukcii časti vonkajších fasád a interiérového vybavenia.

Reprezentatívne priestory mesta, Vlastivedné múzeum, Empírové divadlo a Zámocký park

V súčasnosti je zrekonštruovaná takmer polovica vnútorných priestorov, nádvorie a dve z piatich vonkajších fasád. Časť objektu slúži na expozície Vlastivedného múzea v Hlohovci, časť Mestskému kultúrnemu centru na expozície vizuálneho umenia. Nájdeme tu i reprezentačné priestory mesta a príjemný zážitok z návštevy doplní občerstvenie v zámockej kaviarni. Areál zámku dotvára aj stále funkčné Empírové divadlo, ktoré bolo vybudované v rámci poslednej rekonštrukcie kaštieľa, a rozsiahly, starostlivo udržiavaný Zámocký park s francúzskymi terasami.

Realizácia

Metodik obnovy: Mgr. art. Rastislav Petrovič, KPÚ Trnava
Projektant: 3MP ateliér, s.r.o., Hlohovec: Ing. arch. Miloslav Drgoň, Ing. arch. Ľubica Dudonová, Ing. arch. Matej Dudon
Stavebné práce: AVA-stav, s.r.o.. Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, REAL – STAV ŽILINA, s.r.o., Republiky 1004/23, 010 01 Žilina, Ing. Anton Čaniga – ACIS, M. Bazovského 4835/17, 921 01 Banka
Reštaurátori: Akad. mal. Mário Flaugnatti, Mgr. František Šmigrovský 
Realizácia: 2016 – 2019

Vlastník

Mesto Hlohovec