V záujme zlepšenia funkčnosti webovej stránky, zlepšenia vášho zážitku pri jej používaní a s cieľom ponúknuť vám nové produkty a služby, používa naša stránka súbory cookies. Prezeraním našich stránok predpokladáme, že súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií

Zigrayho kúria v Devíne

Pred obnovou:

Po obnove:

Autorka fotografií: Marta Potančoková

Príbeh

Premena PIVNICE je príbeh, ktorý v sebe neoddeliteľne viaže dve, vzájomne sa dopĺňajúce línie. Kultúrno-spoločenskú a stavebno-technickú. Každá mala svoj vývoj, ktorý umožnil vytvoriť z PIVNICE funkčný a plnohodnotný priestor pre jej návštevníkov. A nie náhodou sa tento príbeh písal práve v Devíne. Práve v tejto mestskej časti, ktorá spadá pod hlavné mesto Bratislava, je sústredená veľká koncentrácia renomovaných umelcov, maliarov, insitných remeselníkov, ale aj vinárov a podnikateľov, ktorí majú čo povedať alebo ukázať v rámci svojej profesie. Už viac ako dvadsať rokov na území Devína existujú rôzne dobrovoľné zduženia a pôsobia v ňom aktivisti, ktorí sa venujú práci v miestnej komúne rôznymi formami. Či už ide o realizáciu voľnočasových aktivít s deťmi, spevákmi, hudobníkmi a seniormi, alebo v neposlednom rade aj prezentáciu tvorby a práce zaujímavých osobností žijúcich v obci. Entuziazmus a napĺňanie ideí, s ktorými sa desiatky ľudí zapájajú do spoločenského a kultúrneho života v Devíne, si prirodzene vyžiadali svoj dôstojný priestor. A ten sa našiel v pivnici Zigrayho kúrie, ktorý bol dlhé roky zabudnutý a devastovaný. Priestor bol už v minulosti živou súčasťou kúrie, v rámci ktorej mal hospodár často stajňu pre zvieratá či sklady pre svoju produkciu. Otázka navrátenia života tomuto výnimočnému priestoru, aj keď už s inou funkciou, sa podpísala pod zrod myšlienky jeho prerodu na kultúrno-spoločenský stánok.

Štart oživenia priestoru v roku 2012

Všetko sa začalo v roku 2012, keď miestna obyvateľka Marta Potančoková objavila nevyužité priestory v Zigrayho kúrii pod materskou školou. Učarovali jej najmä impozantné klenby a veľkorysosť priestoru. Rozhodla sa založiť OZ Scéna pre Devín a začala zháňať podporu úradov, miestnych podnikateľov a dobrovoľníkov, vďaka ktorej by bolo možné zrealizovať obnovu pivnice. O tri roky neskôr, v roku 2015 získalo OZ priestory do prenájmu.
Pivnica sa stala skutočnou PIVNICOU až po nevyhnutných stavebno-technických úpravách. Vzhľadom na charakter funkcie s dominantnou klubovo-javiskovou sálou so zázemím a vstupným lobby priestorom so zázemím bolo nevyhnutné splniť a dodržať stavebno-technické normy, zásady pamiatkovej obnovy a najmä vytvoriť bezpečnú evakuáciu z podzemných priestorov pre návštevníkov. Do pôvodnej stavebnej čistoty priestoru bolo potrebné osadiť technológie pre javiskovú scénu, vytvoriť hygienickú pohodu spoločenských priestorov a zaistiť bezpečnosť návštevníkov. A riešenia to veru neboli ani jednoduché, ani lacné. V spolupráci s architektom Gabrielom Drobniakom, MÚ Devín a miestnou stavebnou firmou Alfa Devín plus, s.r.o., pod vedením Kamila Frimmela však niekoľko rokov trvajúce stavebné práce priniesli skvelý výsledok. Priznané technické riešenia v konečnom výsledku dekoratívne splývajú s čistým dominantným tvarom tehlových klenieb a návštevník tieto technické nutnosti ani nevníma. Nadšenie dobrovoľníkov poháňala nielen sila idey, ale aj sila genia loci daného priestoru. Tým najväčším pohonom bol však spoločný cieľ aktivistov z občianskeho združenia Scéna pre Devín vytvoriť funkčný priestor pre radosť všetkých jeho návštevníkov. A zrekonštruovaná klenbová pivnica skutočne vytvorila plnohodnotný multifunkčný priestor na kultúrne a spoločenské využitie.

Historická PIVNICA začala písať nový príbeh

Vďaka miestnym nadšencom, a nebolo ich málo, sa tak v Devíne podarilo nielen zrekonštruovať zanedbané pivničné priestory, ale zároveň vytvoriť príjemné miesto na stretávanie sa a realizáciu rôznych podujatí, ktoré oslovuje ľudí v rôznom veku, s rôznymi záujmami. Dnes je PIVNICA obľúbeným a vyhľadávaným miestom nielen pre Devínčanov. V klubových priestoroch s javiskom sa o aktivity starajú dobrovoľníci z miestnej komunity a OZ Scéna pre Devín. Organizujú v PIVNICI koncerty, divadelné predstavenia, vernisáže miestnych umelcov, besedy. Súčasťou programu je tiež filmový klub, detské nedeľné divadielko či stolové hry.
Všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, patrí veľké poďakovanie o to viac, že vložili svoj um, čas a finančné prostriedky pre radosť a spokojnosť ostatných.
Marta Potančoková

Realizácia

Metodik obnovy: Ing. arch. Ján Mackovič, KPÚ Bratislava, pracovisko Bratislava, Ing. arch. Gabriel Drobniak, projektant
Stavebné práce: Alfa Devín plus s.r.o.
Remeselno-umelecké práce: Alfa Devín plus s.r.o.
Realizácia: 2016 – 2019

Vlastník

Mestská časť Bratislava-Devín, zverením majetku hl. mesta Bratislava